En Kısa Tanımıyla Hacamat Nedir ? Ne işe Yarar ?
Hacamat vücutta birikmiş kirli kanların dışarıya atılması işlemidir. Oldukça kolay ve basit bir yöntem olan hacamat ile vücudunuz daha zinde bir hale gelir. Hacamat hakkında daha fazla bilgi edinmek için merkezimizi ziyaret edebilirsiniz.
Hacamat Hakkında Daha Fazla Bilgi

Dikkat Etmediğimiz Günahlar

Dikkat Etmediğimiz Günahlar

Manen terakki edemediği gözlenen çok kimseler var ki, zannediyorum bunlar, küçük günahları ehemmiyetsiz görmekte, bu da, onların terakkilerine mâni olmaktadır.M.F.G

Ahirzaman, günahların ambalajlandığı, normalleştirildiği elim bir zaman dilimi. Pakistanın Müftüi Azam lakablı dev âlimi Muhammed Şefi Deobendi(v:1976) bu durumu şöyle anlatıyor: Bir taraftan günah fırtınaları kopmakta, dindarlara dünya yaşanmaz hale gelmekte, diğer taraftan kötü amellerin neticesi zelzele, veba, adam öldürme ve zillet gibi musibetler şeklinde Müslümanlara musallat olmaktadır.

Islah için çalışmak, çölde kaybolan ve boşa giden bir sese benzemektedir. Sadece falan iş günahmış diye hiçbir kimse en ufak zevkini dahi terk etmeye razı gelmemektedir. Bu yüzden, devamlı, aklıma şöyle geliyordu; Pek çok günah var ki, bizler sadece cahilliğimizden ve gafletimizden dolayı onlara bulaşmaktayız. O günahları işlemekte ne bir dünyevi fayda ve arzu elde edilmekte, ne de onları terk etmekte bir zorluk ve meşakkat vardır. Sadece Müslümanların onun günah olduğunu bilmesi ve onu terk etmeye niyet etmesi gerekir.

Muhammed Şefii Deobendi, bu konuyu müstakil bir risalede işlemiş ve bu eser Gülistan Neşriyat Yayınları arasında Tatsız Günahlar ismiyle neşredilmiştir. Biz bu kıymetli eseri bütün okuyucularımıza(tabii, aynı yayınevinden çıkan, Muhammed Şefiinin üstazı Eşref Ali Tehanevinin Amellerin Karşılığı eseriyle birlikte) tavsiye ediyoruz. Burada kısaca bu eserden bir derleme bulacaksınız..

1 Malayani: Lüzumsuz konuşmalar ve işler..Resulullah(SAV): Kişinin faydasız işleri terk etmesi, onun İslami(hayatının) doğru ve sahih olmasının alametidir.(Tirmizi- İbnu Mace) buyurmuştur. Yine ferman etti ki: Her kim bir mecliste oturur da, bir an bile Allahı anmazsa, kıyamet günü bu meclis o kimse hakkında hasret ve pişmanlığa sebep olacaktır.

2 Alay etmek: Alay etmenin çok çeşitleri vardır:

a- Birinin yürüyüş tarzını, oturup kalkmasını ve gülüp konuşmasını taklit etmek veya dış görünüşü, şekil ve suretiyle alay etmek.

b- Birinin konuşma ve hareketlerine gülmek..

c- göz, el ve ayak işaretleriyle birinin ayıbını meydana çıkarmak.

3 Kusur Aramak ve Rüsvay etmek

4 Gizlice birini dinlemek: Hadisi Şerifte buyruluyor ki Her kim bir şahıstan konuşmasını gizlediği halde, o, herhangi bir hile ile onu dinlerse, kıyamet günü onun kulaklarına eritilmiş kurşun damlatılacaktır.(tele kulakçıların kulakları çınlasın.)

5 Birini soyundan dolayı kötülemek

6 Kendi soyunu inkar edip başka bir soydan olduğunu söylemek.

7 Birinin evine izinsiz girmek ve bakmak

8 Sövüp saymak ve çirkin sözler sarf etmek. Resulullah(SAV): Mümin ayıplamaz, lanet etmez, sövmez ve çirkin söz söylemez buyuruyor.(Tirmizi)

9 Herhangi birisine veya bir hayvana lanet etmek: Binlerce Müslüman ve özellikle kadınlar bu tadsız ve faydasız günaha müptela olmuşlardır. Onların ağzından Allahın belası, lanet olasıca, melun herif, başına ateş düşsün, gazaba uğrayasın vs. gibi beddualar düşmüyor. Ağız öyle alışmış ki, her sözle birlikte bu lanet kelimelerinden biri tekrar edilmektedir. Hâlbuki bütün bunlar lanet kelimeleridir. Bunların kullanılmaları haramdır. Söyleyen kişinin hem dünyada hem de ahirette helak olmasına sebeptir.

10 Göz gezdirme ve koğuculuk: Hadiste:Yalancılık yüzü kara çıkarır. Söz gezdirmek ise kabir azabına sebep olur(Taberani) buyruluyor.

11 Kötü lakaplarla insanları çağırmak. İmam Nevevi (R. Aleyh) Kitabul Ezkarda şöyle yazıyor: Kişiyi sevmediği lakapla anmak, âlimlerin ittifakıyla haramdır. O lakapla, ister kişinin hâli ve vasfı zikredilsin, isterse anan babasının, hüküm değişmez.

12 Alimlere ve velilere saygısızlık etmek: Hadis Hafızı İmam İbni Asakir diyor ki: Allahu Tealanın malum ve meşhur olan bir âdeti de, alimlerin kusurlarını araştıran ve onların haysiyetiyle oynayan kimseleri rezil ve rüsvay etmesidir.

Muhammed Şefi, şu önemli ikazı da yapmakta: Bununla yetinmeyip, ümmet hizipleşme denilen büyük azaba düçar olmuştur. Ümmet guruplara ayrılmış ve her guruptaki insanlar, saygı ve hürmetle ilgili bütün ayet ve hadisleri sadece kendi guruplarının âlimlerine ait olduğunu zannetmeye başlamışlardır. Kendi âlimleri dışındaki âlimlere ne kadar dil uzatılsa da hiç ilgilenmemektedirler.

13 Ayeti kerime ve hadisi şerif yazılı kâğıtlara saygısızlık etmek.

Muhammed Şefi hazretleri bu konuda Mektup yazarken Allahu Tealanın ismini yazmak yerine bifadlihi teala veya bismihi teala yazılabilir diyor. Mektupların yere düşebileceğinden dolayı.Not: Üstad Bediüzzaman’ın mektuplarında “bismihi subhenehu diye başlamasının bir hikmeti bu olsa gerek.)

14 Yolları veya insanların oturup kalktıkları yerleri kirletmek: Bir hadisi şerifte Resulullah (SAV) Lanete sebep olan üç şeyden sakının buyurdu. Sahabei Kiram Onlar nelerdir ya Resulullah?dediler. Buyurdular ki Su kenarlarına, yollara, insanların oturup kalktıkları gölgeliklere kaza-i hacet yapmaktır

burada gecengünahın sadece kazai hacet gidermekle ilgili olmayıp, insanlara eziyet veren her şey buna dâhildir Tükürmek ve sümkürmek, nefret verici şeylerin ve meyve kabuklarının insanların geçtiği, oturup kalktığı yerlere atılması da bu günaha dâhildir. Maalesef hiçbir Müslüman bunun günah olduğunu bilmemektedir.

15 İdrar çırpıntılarından ve damlalarından kaçınmamak.

16 Canlı bir yaratığı ateşe atmak

17 Yalancı şahitlik: Bir doktorun hasta olmayan birisine hasta raporu vermesi de yalancı şahitliktir. Kopya çekmek de yalancı şahitliktir. Hak edilenden daha az veya daha fazla puan vermek de yalancı şahadettir. Halka erzak ve yardım dağıtımında muhtarların ve mahalle halkının görüşü alınarak muamele yapılmaktadır. O halde, müstahak olmayanlar hakkında gerçeğe aykırı yazılar yazmak da bir nevi yalancı şehadettir. Zayıf, cılız ve sağlıksız hayvanların kesimi için, yetkili makamın sağlıklı olduğuna dair belge vermesi de yalancı şahitliktir. Gözünün önünde yapılmamış olan muamele evraklarını görüldü diye imzalamak da yalancı şahitliktir.

18-İnsanların geçtikleri yolları daraltmak. Yollara gelişi güzel araba park edip trafiği engellemek de aynı hükme girer.

19-Eksik ölçüp tartmak. Selefi Salihinden bazıları bu kimseler hakkında şöyle buyurmuşlardır: Bir dâne karşılığında, cennetin nimetlerini feda edip, cehennemin acıklı azabını satın alanlara yazıklar olsun.

Selefi salihinden biri de şöyle anlatmıştır: Ölüm döşeğinde yatan bir hastanın ziyaretine gitmiştim. Ona kelime-i şehadeti telkin etmeye başladım. O kelime-i şehadet getirmeye çalıştıysa da dili bir türlü dönmedi. Biraz sonra kendisine gelince Sana kelimei şehadeti telkin ettiğimde niye söylemedin” deyince, “dilimin üzerine terazinin dili konuldu. Bundan dolayı kelimei şehadeti getiremedim deyince Aman Allahım! Sen eksik mi tartardın dedim. O da cevaben; “Hayır! Vallahi asla öyle değil. Sadece uzun zaman terazime ayar çekmediğimden az bir şey fark ediyordu dedi.

 

Tövbe, Genç İken Yapılmalı

 

Yüce Peygamberimiz (a.s.m.), bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Adâlet güzeldir, fakat idârecilerde olursa daha güzeldir. Cömertlik güzeldir, fakat zenginlerde olursa daha güzeldir.

Dinde titiz olmak güzeldir, fakat âlimlerde olursa daha güzeldir.

Sabır güzeldir, fakat fakirlerde olursa daha güzeldir.

 

Tövbe güzeldir, fakat gençlerde olursa daha güzeldir.

 

Hayâ güzeldir, fakat kadınlarda olursa daha güzeldir.” (Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs) Görüldüğü gibi, burada sayılan güzel huylara en çok kim muhtaç ise onda daha güzel olacağı belirtilmiştir. İdâreci, başkaları hakkında çok hüküm verdiğinden, adâlete herkesten daha muhtaçtır.

 

Cömertlik zenginlerde daha güzeldir, çünkü bu huyunun gereğini yapacak imkânı vardır. Herkes dinde titiz olmalıdır. Ancak âlimler, başkalarına yol gösterdikleri ve örnek oldukları için daha fazla hassas olmalıdır.

 

Sabır herkes için lâzımdır. Fakat fakirlik çeken birisinin günaha girmemesi için daha sabırlı olması gerekir. Tövbe herkese lâzımdır, fakat günaha girmeye en eğilimli olan gençlerde daha güzeldir. Utanma duygusu güzeldir, ancak kadınlarda olursa, güzelliklerini başkalarına göstermezler ve günahtan çekinirler.

 

Burada, gençlerle ilgili tövbe konusuna biraz daha ağırlık verelim. Her sözünde bir nur ve ümit bulunan Efendimizin (a.s.m.) bu hadîsinde de, gençler için mühim bir uyarı ve müjde vardır. Tövbe, kişinin yaptığı günahtan dolayı pişman olmasıdır.

 

Rabbimiz meâlen, “Ey îman edenler! Allah’a tam bir ihlâsla tövbe edin. Umulur ki Allah günahlarınızı bağışlar ve sizi altından ırmaklar akan Cennetlere koyar” (Tahrim: 8) buyurmuştur.

 

Tövbe, “pişmanlık” olduğu için bizzat günah işleyen kişi tarafından yapılmalıdır. Kişi, bir başkası için tövbe edemez. Ama, istiğfar edebilir.

 

Çünkü, istiğfar Allah’tan bağışlanma istemektir ki, bir başkası için bunu isteyebiliriz. Bağışlanma istemek için önce tövbe edilmelidir. Kişi işlediği günahtan pişman olmalıdır ki, onun bağışlanması için Allah’a yalvarabilsin.

 

Tövbe etmeyi teşvik eden pek çok hadis vardır. Nitekim, “Günahtan tövbe eden hiç günahı olmayan gibidir.” (İbn-i Mâce, Zühd:30) meâlindeki hadîs, günahkârlar için önemli bir müjde verirken, şu hadîs meâli de, Rabbimizin tövbe eden kullarından memnun olduğunu belirtir: “Allah birinizin tövbe etmesine, o kimsenin kayıp hayvanını bulunca duyduğu sevinçten muhakkak daha çok sevinir.” (İbn-i Mace, Zühd: 30) Rabbimizin bir ismi de, “Tevvâb”dır. Yani O, tövbeleri çok kabul edendir.

 

O kadar ki, Peygamberimiz, insanlar hiç günah işlemese dahi Rabbimizin yeni insanlar yaratıp, onlara günah işleteceğini ve tövbe ettirip bağışlayacağını söylemiştir.

 

Çünkü, günahkârların ve tövbe edenlerin bulunması, Allah’ın Tevvâb isminin gereğidir. Kur’an’da, “Allah çok tövbe edenleri sever” meâlinde buyrulması da, tövbenin, Allah’ın sevgisine sebep olacağını ortaya koymaktadır.

 

Allah, “Rahmetim gazabımı geçmiştir” (Müslim, Tevbe: 4) buyurduğuna göre, Onun rahmetini celbetmek için bol bol tövbe etmemiz, af dilememiz gerekir. Peygamberimiz bile, günahsız olduğu halde, tövbe ve istiğfarın güzelliğinden dolayı, “Ben günde 70 kez tövbe ve istiğfar ederim” buyurmuştur. Peygamberimiz (a.s.m.) Ebû Zerr’e (r.a.) şöyle buyurdu: Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve kötülüğün peşinden hemen iyiliği yetiştir ki, onu silip yok etsin. Ayrıca insanlarla da güzel geçin.” (Tirmizi, Birr: 55) Demek ki, günahtan sonra tövbeyle birlikte hemen bir iyilik yapmak gerekir. Böylece o günah yok olur.

 

Bu kadar güzel olan tövbe, niçin gençlerde daha güzeldir? Önce konuyu açıklayan iki âyet meâli verelim: “Allah katında makbul olan tövbe, o kimsenin tövbesidir ki, onlar câhillik edip kötülük işlerler de, çok geçmeden pişman olup tövbe ederler. İşte onların tövbesini Allah kabul eder.

 

Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yapar. Yoksa Allah katında makbul olan tövbe, ömürleri boyunca günahları işleyip de, nihâyet her birine ölüm gelip çattığında ‘Ben şimdi tövbe ettim’ diyenlerin tövbesi değildir.

 

Öyleleri için biz acı bir azap hazırladık.” (Nisâ:17-18) Görüldüğü gibi, asıl tövbe, günah denizine dalmadan, henüz ömrün baharında yapılan tövbedir. Çünkü, genç iken duygular, kabiliyetler daha temiz ve nezihtir. Genç iken tövbe eden, ömrünü güzel amellerle geçirir. Tabiî, her şeye rağmen kaç yaşında olursa olsun tövbe etmek, mutlaka güzeldir ve yapılmalıdır. Yukarıdaki âyet ve hadisler, “Henüz gençsin. Ye iç, gül eğlen, yaşamaya bak. Bırak namazı niyazı, ihtiyarlayınca kılarsın” gibi sözlerin ne kadar anlamsız ve ahmakça olduğunu açıklamaktadır. “Allah tövbe eden genci sever” (Câmiüssağîr: 1866) hadîsi de bizi tövbe etmeye sevk etmelidir.

 

Allah’ın bizi sevmesinden daha büyük bir nimet olamaz. Buna rağmen, eğer çok fazla günah işlemişsek veya ancak yaşlanınca şuurlanmışsak, yine ümitsiz olmamalıyız. Rabbimizin rahmeti geniştir. Bol bol tövbe ve istiğfar etmeli, hayır hasenatta bulunmalıyız. Allah, gençlerimizi, henüz genç iken tövbe eden kullarından eylesin.

 

21 Eylül 2013
299 kez görüntülendi

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Ziyaretçilerimiz tarafından yapılan yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

Bu konu hakkındaki görüşünüzü belirtmek ister misiniz?